Aktualno┼Ťci O Rotary Klub Zarz─ůd Cz┼éonkowie Dzia┼éalno┼Ť─ç Historia Galeria
 
 
 
Strona główna / Projekty zrealizowane

2010-11-07

Sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci ROTARY CLUB LUBLIN 1990-2010


Lubelski Klub Rotaria┼äski (Rotary Club Lublin) powsta┼é w 1990 roku. Jest stowarzyszeniem opiniotwórczo-charytatywnym i towarzyskim. Skupia 36 cz┼éonków, którzy s─ů przedstawicielami ró┼╝nych zawodów, ludzi wp┼éywowych, wyró┼╝niaj─ůcych si─Ö w swoim ┼Ťrodowisku. 


Celem Rotarian, podobnie jak ca┼éego ruchu Rotary International - mi─Ödzynarodowej organizacji, do której Rotary Club Lublin nale┼╝y - jest zbli┼╝anie ludzi do siebie, budowanie spo┼éecze┼ästwa bez granic, podzia┼éów, tolerancyjnego wobec wierze┼ä i przekona┼ä innych ludzi, wiernego zasadom humanizmu, wierz─ůcego w uniwersalne warto┼Ťci moralne, które - je┼Ťli s─ů przestrzegane - czyni─ů ┼╝ycie bogatszym i pe┼éniejszym. Uniwersalne warto┼Ťci, takie jak moralno┼Ť─ç, sprawiedliwo┼Ť─ç, prawda, ┼Ťwi─Öto┼Ť─ç zobowi─ůza┼ä, szacunek dla godno┼Ťci ludzkiej, s─ů warunkiem rozwoju cz┼éowieka.


Klub ma charakter autonomiczny, na czele klubu stoi prezydent wraz z zarz─ůdem wybierani na jeden rok. Podstawow─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů s─ů cztery kierunki pracy, zwanej s┼éu┼╝b─ů:

• na rzecz klubu,
• na rzecz zawodu,
• na rzecz w┼éasnego ┼Ťrodowiska
• na rzecz spo┼éeczno┼Ťci mi─Ödzynarodowej.


Lubelski Klub Rotaria┼äski mi─Ödzynarodow─ů rejestracj─Ö w Rotary International uzyska┼é 11 czerwca 1990 roku. Oficjalna inauguracja, czyli tzw. Charter Day (Dzie┼ä Wr─Öczenia Karty), odby┼éa si─Ö 6 pa┼║dziernika 1990 roku w sali kolumnowej Urz─Ödu Wojewódzkiego w Lublinie.


W sk┼éad zwartej 27-osobowej grupy cz┼éonków-za┼éo┼╝ycieli pierwszego Klubu Rotary w Lublinie weszli:

inicjator i twórca Klubu Grzegorz Leopold Seidler (praw¬nik, profesor UMCS), prezes Krzysztof H. Wojciechowski (geograf, docent UMCS), wiceprezes Alojzy Leszek Gzella (dziennikarz, redaktor naczelny „Dzien¬nika Lubelskiego"), wiceprezes Leszek S. Kolek (anglista, docent UMCS), skarb¬nik S┼éawomir ┼üojszczyk (prawnik, mistrz w „Agromecie"), sekretarz Bohdan Kole┼Ťnikow (ekonomista, prezes Spó┼édzielni „Oszcz─Ödno┼Ť─ç") oraz cz┼éonkowie: Bog¬dan Adamczyk (fizyk, profesor UMCS), Jan Baranowski (rolnik, ekonomista), Zygmunt Bogusz (lekarz psychiatra), Ka¬zimierz Bryk (prawnik, doradca prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego), S┼éawomir Chmielewski (pracownik umy¬s┼éowy), Romuald Dylewski (architekt i urbanista, radny Rady Miejskiej w Lub¬linie), Marian Jelenkowski (prawnik, docent UMCS), Ryszard Jurak (ksi─ůdz rzy¬mskokatolicki, proboszcz parafii ┼Üwi─Ötej Ro¬dziny), Jerzy Karski (chirurg, profesor Akademii Medycznej), Leszek Leszczy┼äski (prawnik, do¬cent UMCS), Jerzy ┼üopaty┼äski (internis¬ta, docent AM), Marek Prokop (techno-log, rzeczoznawca w Ministerstwie Wspó┼épracy Gospodarczej z Zagranic─ů), Tadeusz Rekiel (handlowiec, dyrektor Wojewódzkiego Przedsi─Öbiorstwa Handlu Wewn─Ötrznego), Teofil Roguski (in┼╝ynier budo¬wnictwa). Piotr Sendecki (adwokat), Lech Stodó┼ékiewicz (chemik, ekonomis¬ta), Andrzej Zdunek (polonista, redaktor w Wydawnictwie Lubelskim), a tak┼╝e Roman Domaszewicz (ekonomista, pro¬fesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), Andrzej Gwi┼╝d┼╝ (prawnik, profesor, dyrektor Bi-blioteki Sejmowej), Roman Holzer (eko¬nomista, dyrektor Spó┼éki z o. o. „Martens") i Zbigniew Sobolewski (prawnik, docent UMCS, filia w Rzeszowie).


Klubami sponsoruj─ůcymi Lubelski Klub Rotaria┼äski by┼éy kluby francuskie, angielskie i belgijskie: Douai Sud, Douai-Val de Scarpe, Bexhill, Saarbourg, Lier, Roosendal.


W inauguracyjnej uroczysto┼Ťci wzi─Ö┼éo udzia┼é wielu rotarian z zagranicy wraz z ma┼é┼╝onkami, przede wszystkim ponad 160 osób z Francji, m.in. gubernatorzy dystryktu 167 Rene Declety i Claude Soulary, dr Marcel Stefa┼äski,
Michel Lardenois, Pascal Blondel, Michel Auvin i Henri Russel, oraz kilka ze Szwecji, m.in. gubernator dystryktu 239
Sven Karud, Kiel Magnusson i Gunnar Fjellander. Na ręce pierwszego prezydenta Lubelskiego Klubu Rotariańskiego
prof. Krzysztofa H. Wojciechowskiego, geografa i uczestnika wyprawy naukowo-badawczej jachtem „┼Ümia┼éy" dooko┼éa ┼Ťwiata, wr─Öczono karty przynale┼╝no┼Ťci lubelskiego Klubu do Rotary International, ┼éa┼äcuch prezydencki, flag─Ö Rotary, proporczyki i dzwon. 


Lubelski Klub Rotariański :

• patronowa┼é w pierwszym roku dzia┼éalno┼Ťci te┼╝ kilkakrotnie wyjazdom m┼éodych ludzi na sty¬pendia naukowe i zawodowe, g┼éównie do Fra¬ncji, a tak┼╝e wycieczkom do tego kraju, np. m┼éodych rol¬ników, w celu zapoznania si─Ö z innymi sposobami gospodarowania, co sprzyja┼éo dos¬konaleniu pracy zawodowej.

• W ramach pracy dla spo┼éecze┼ästwa klub lubelski skoncentrowa┼é si─Ö na trzech obiek¬tach: Lubelskim Towarzystwie Naukowym, ko┼Ťciele ┼Üwi─Ötej Rodziny i szpitalu przy ul. Kra┼Ťnickiej w Lublinie.

• Uzyskano z Francji cz─Ö┼Ťciowe wyposa┼╝enie ma┼éej poligrafii dla LTN z przyrzeczeniem dalszego jej rozszerza¬nia.

• Zabiegano z pozytywnym skutkiem o po¬moc dla potrzebuj─ůcych parafian, a jedno¬cze┼Ťnie cz┼éonkowie klubu opodatkowali si─Ö na rzecz organizowania posi┼éków wydawanych bezp┼éatnie przez Bractwo Mi┼éosierdzia ┼Ťw. Brata Al¬berta.

• Nowo wybudowany szpital przy ul. Kra┼Ťnickiej uzyska┼é znacz─ůcy transport leków i sprz─Ötu medycznego.

• Latem 1990 roku przy ko┼Ťciele ┼Üwi─Ötej Rodziny zorganizowano 6-tygodniowy bezp┼éatny kurs j─Özyka francuskiego. Zainteresowanie powy┼╝szymi trzema obiektami - naukowym towarzystwem, ko┼Ťcio┼éem i szpitalem - wyrazi┼éo triad─Ö, która w kulturze europejskiej symbolizuje harmonijny rozwój cz┼éowieka: Nauka - to moc rozumu, Ko┼Ťció┼é - to si┼éa moralna, Szpital - to walka o t─Ö┼╝yzn─Ö fizyczn─ů. Triada ta nie znikn─Ö┼éa z pola widzenia lubels¬kich rotarian i w przysz┼éo┼Ťci i wokó┼é niej, w rozszerzonej formie, koncentrowa┼éy si─Ö dalsze dzia┼éania klubu.replicas de relojes

• w latach 1990-1991: „Wyj─ůtkowego wysi┼éku wymaga┼éa np. akcja znalezienia od¬biorców i organizacja pobytu w Lublinie konwoju z darami rze¬czowymi od rotarian z Anglii, pilotowanego przez doktora Jarem─Ö, a «dowodzonego» przez Colina Appleyarda. To by┼éo sze┼Ť─ç ci─Ö┼╝arówek z przyczepami nape┼énionych darami.

• W ko┼äcu kwietnia 1991 roku do Francji wyjecha┼éa silna delegacja klubu. Autobusem u┼╝yczonym dzi─Öki ┼╝yczliwo┼Ťci ks. Ryszarda Juraka pojechali┼Ťmy na Konferencj─Ö Dystryktu do Douai.

• Po udziale w konferencji uroczy┼Ťcie podpisano porozu¬mienie o braterstwie i partnerstwie klubów Lublina i trzech klubów Douai, a w drodze powrotnej autokarem do Polski prze¬wieziono ogromny ┼éadunek darów, m.in. mleko w proszku dla dzieci (rozdzielane przez parafi─Ö ks. Juraka), transport darów z Pary┼╝a dla zakonnic opiekuj─ůcych si─Ö dzie─çmi w Lublinie

• lekarstwa z Frankfurtu dla szpitali w Lublinie.

• Jeszcze tej wiosny go┼Ťcili┼Ťmy dwie grupy m┼éodzie┼╝y odwiedzaj─ůce Polsk─Ö w ramach akcji rotaria┼äskiej - przez dwana┼Ťcie dni grupk─Ö stu¬dentów z Francji i przez trzy dni Kanadyjczyków przyby┼éych w ramach tzw. Group Study Exchange".


W ci─ůgu dwudziestu lat dzia┼éalno┼Ťci Lubelskiego Klubu Rotaria┼äskiego na jego czele sta┼éo dwudziestu prezydentów wspieranych przez rokrocznie wybierane zarz─ůdy i w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci wszystkich cz┼éonków klubu. 


Prezydentami klubu w latach 1990-2010 byli:

1990-1991 Krzysztof H. Wojciechowski, geograf, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

1991-1992 Alojzy Leszek Gzella, dziennikarz, redaktor „Kuriera Lubelskiego"
i „Dziennika Wschodniego";

1992-1993 Jerzy Karski, profesor medycyny, kierownik Katedry i Kliniki Urazowej i Medycyny Urazowej Akademii Medycznej w Lublinie;

1993-1994 Romuald Dylewski, architekt i urbanista;

1994-1995 Lech Stodó┼ékiewicz, chemik i ekonomista, dyrektor Zak┼éadów Chmielarskich w Lublinie; 


1995-1996 Jerzy ┼üopaty┼äski, profesor medycyny, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewn─Ötrznych AM w Lublinie; 


1996-1997 Andrzej Zdunek, redaktor w Wydawnictwie Lubelskim, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego; 


1997-1998 Piotr Sendecki, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej;

1998-1999 Leszek Leszczyński, profesor prawa, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS;

1999-2000 Jan Baranowski, in┼╝ynier rolnictwa, przedsi─Öbiorca prywatny;

2000-2001 Janusz Laskowski, profesor nauk rolnych, kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego Akademii Rolniczej w Lublinie;

2001-2002 Kazimierz Bryk, radca prawny;

2002-2003 Jerzy Horty┼äski, genetyk ro┼Ťlin, profesor, prorektor AR;

2003-2004 Janusz Perzyński, profesor medycyny, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM;

2004-2005 Henryk Tarański, inżynier budownictwa, przedsiębiorca budowlany;

2005-2006 Andrzej Mroczek, historyk sztuki, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie;

2006-2007 Dariusz B┼éaszczak, in┼╝ynier mechanik, w┼éa┼Ťciciel i dyrektor Medycznego Studium Zawodowego - Wydzia┼éuTechniki Dentystycznej w Lublinie;

2007-2008 Jacek Witt-Michałowski, inżynier mechanik;

2008-2009 Waldemar ┼Üwi─ůtkowski, in┼╝ynier mechanik, przedsi─Öbiorca prywatny, marsza┼éek Lubelskiego Sejmiku Gospodarczego;

2009-2010 Piotr Łopatyński, prawnik, prokurator.

Aktualnym 21.prezydentem, wybranym na lata 2010-2011, jest Wincenty Kurczuk, in┼╝ynier budownictwa, przedsi─Öbiorca prywatny.


W czasie kolejnych kadencji i prezydentur pocz─ůwszy od roku 1991 Lubelski Klub Rotaria┼äski kontynuowa┼é m.in.

• pomoc dla szpitali, dla Domu Samotnej Matki prowadzonego przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieci─ůtka Jezus, Bractwa Mi┼éosierdzia ┼Ťw. Brata Alberta (tym zajmowa┼é si─Ö g┼éównie prof. Bogdan Adamczyk),

• dla parafii ┼Üwi─Ötej Rodziny czy fundacji „Dar ┼╗ycia" zajmuj─ůcej si─Ö chorymi dzie─çmi ze schorzeniami kr─Ögos┼éupa.

• Do Stanów Zjednoczonych na roczne stypendia wyjecha┼éo dwoje studentów, na studia romanistyczne w Lille jedna studentka, na sta┼╝u medycznym w Lier w Belgii przebywa┼éa lekarka, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie,

• we Francji m┼éody wydawca zapoznawa┼é si─Ö z arkanami komputerowej sztuki poligraficznej.

• Francuscy rotarianie ufundowali karetk─Ö dla lubelskiego pogotowia.

• Po wizycie specjalistów z Hospital Sans Frontidre (A lHospital Rotschild) z zachodnich klubów Rotary nadesz┼éa pomoc dla domu Dziecka w Woli Ga┼é─Özowskiej ko┼éo Bychawy. Placówka ta w nast─Öpnych latach wielokrotnie wspomagana by┼éa przez Lubelski Klub Rotaria┼äski i m┼éodzie┼╝ zrzeszon─ů w organizacji Rotaract.

• Na wiosn─Ö 1993 roku pi─Ötnastu m┼éodych Francuzów i pi─Ötna┼Ťcie osób z Polski uczestniczy┼éo w organizowanych pod auspicjami lubelskiego klubu Rotaria┼äskich Spotkaniach M┼éodych Liderów (RYLA - Rotary Young Leadership Awards). W czasie prowadzonych w j─Özyku francuskim wyk┼éadów zapoznawano si─Ö z zagadnieniami prawa, ekonomii i medycyny.

• Zainicjowana zosta┼éa te┼╝ dzia┼éalno┼Ť─ç Inner Wheel, tj. Ko┼éa Pa┼ä przy lubelskim klubie Rotary, pierwszego takiego kobiecego klubu w Europie ┼Ürodkowo-Wschodniej.

• W czerwcu 1993 roku lubelscy rotarianie uczestniczyli w inauguracji Klubu Rotary we Lwowie na Ukrainie, który swoj─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů nawi─ůzywa┼é do polskiego klubu w tym mie┼Ťcie przed drug─ů wojn─ů ┼Ťwiatow─ů. *

• Od wrze┼Ťnia 1993 roku zacz─ů┼é ukazywa─ç si─Ö prywatny, cotygodniowy biuletyn rotaria┼äski „Co-Ty" redagowany i realizowany technik─ů tzw. ma┼éej poligrafii przez red. Alojzego Leszka Gzell─Ö. Wydawany przez kilka lat sta┼é si─Ö nieocenion─ů kopalni─ů wiadomo┼Ťci o Lubelskim Klubie Rotaria┼äskim.

• 25 kwietnia 1994 roku zainaugurowa┼éo swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç, dzi─Öki staraniom lubelskiego klubu i pomocy w┼éadz lubelskich uczelni wy┼╝szych, Mi─Ödzyuczelniane Studium Podyplomowe Organizacji i Zarz─ůdzania. Utworzone ono zosta┼éo wskutek wysi┼éków prof. Stephanie Hart z Wy┼╝szej Szko┼éy Handlowej (EDHEC) w Lille we Francji. Szczególnie du┼╝o pracy ze strony lubelskiego klubu w┼éo┼╝yli profesorowie Jerzy Karski i Janusz Laskowski.

• Kontynuowano pomoc dla Domu Dziecka w Woli Ga┼é─Özowskiej (60 tys ecu m.in. z Fundacji Rotary International).
• Wspomagano kwot─ů 38 tys. dolarów utworzenie O┼Ťrodka Medycyny Rodzinnej przy Akademii Medycznej w Lublinie (koordynatorami byli profesorowie Jerzy ┼üopaty┼äski i Krzysztof H. Wojciechowski). *

• Umo┼╝liwiano poznanie Polski, polskiej kultury i j─Özyka m┼éodym ludziom z innych krajów, którzy legitymowali si─Ö niejednokrotnie polskimi korzeniami, ale przyjmowano te┼╝ na kilku- czy kilkunastomiesi─Öczne pobyty obcokrajowców, którzy chcieli uczy─ç si─Ö w Polsce.

• Przedstawiciele klubu uczestniczyli te┼╝ w sierpniu 1993 roku w obradach Sekcji Rotary Pierwszego ┼Üwiatowego Kongresu Uniwersalizmu w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego.

• Organizowano wiele wyjazdów, nie tylko rotaria┼äskich, gdy┼╝ np. w kadencji 1994-1995 doszed┼é do skutku wyjazd grupy prezydentów miast polskich na Konferencj─Ö Merów Pó┼énocnej Francji w Lille, ale te┼╝ cz─Östo spotykano si─Ö z klubami Rotary z Zamo┼Ťcia, Pu┼éaw, Kazimierza Dolnego i Janowa Lubelskiego oraz U┼╝horodu na Ukrainie, Lubeki w Niemczech czy Nicei we Francji.

• W czasie prezydentury Lecha Stodó┼ékiewicza rotarianin z Anglii Collin Appleyard otrzyma┼é za niesienie pomocy materialnej domom dziecka na terenie województwa lubelskiego medal „Ludziom Gor─ůcych Serc" przyznawany przez redakcj─Ö „Kuriera Lubelskiego".

• W kolejnych latach inicjowano wiele przedsi─Öwzi─Ö─ç, prac, darów finansowych i rzeczowych dla Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, która to placówka otwarta zosta┼éa 16 kwietnia 1997 roku.

• Realizowano kilka grantów zwi─ůzanych m.in. z zakupem elektrokardiografu dla lubelskiego szpitala,

• renowacj─ů domu starców,

• organizacj─ů pomocy dla domu dziecka prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia ┼Ťw. Józefa z Cluny.

• Podejmowano w Lublinie 65-osobowa orkiestr─Ö symfoniczn─ů z francuskiego Douai, która da┼éa kilka koncertów na Lubelszczy┼║nie, m.in. w Filharmonii Lubelskiej.

• Organizowano zbiórki ksi─ů┼╝ek dla Polaków na Wschodzie (po┼Ťredniczy┼éa w tym Dora Kacnelson z Drohobycza), dla biblioteki gminnej w Wilkowie, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima ┼üopaci┼äskiego w Lublinie. Z t─ů zas┼éu┼╝ona ksi─ů┼╝nic─ů utrzymywano bliskie kontakty, zapoznaj─ůc si─Ö m.in. z jej zbiorami specjalnymi, nowymi pomieszczeniami w Lublinie i siedzib─ů biblioteki w pa┼éacu w podlubelskich Bronicach, gdzie przechowywana jest cz─Ö┼Ť─ç zbiorów.

• Wspó┼édzia┼éano przy utworzeniu drugiego klubu Rotary w Lublinie, nosi on nazw─Ö Rotary Club Lublin-Centrum im. Marii Curie-Sk┼éodowskiej (zajmowa┼é si─Ö tym g┼éównie prof. Jerzy Karski),

• po dziesi─Öciu nast─Öpnych latach z rado┼Ťci─ů witano trzeci klub - Rotary Club Lublin-Stare Miasto. Rodzina rotaria┼äska rozrasta┼éa si─Ö. Spotykano si─Ö razem przy ró┼╝nych okazjach, najcz─Ö┼Ťciej w okolicach ┼Üwi─ůt Bo┼╝ego Narodzenia, Wielkanocy czy w czasie przekazywania w┼éadzy w klubach, co zawsze mia┼éo miejsce pod koniec czerwca ka┼╝dego roku.

• Przedstawiciele Lubelskiego Klubu Rotaria┼äskiego uczestniczyli w wielu konferencjach, konwencjach, zgromadzeniach i spotkaniach rotarian w ró┼╝nych zak─ůtkach Europy i ┼Ťwiata: w Melbourne, w Pradze, w Glasgow, w Dre┼║nie, w Ratzeburgu, w Gnie┼║nie i Poznaniu, gdzie spotkano si─Ö z wieloma nale┼╝─ůcymi do Rotary Niemcami, we Lwowie, do którego przyjechali przedstawiciele kilkunastu klubów ukrai┼äskich, m.in. z Kijowa, Charkowa, Równego, Dniepropietrowska, Odessy, U┼╝horodu, Mirogrodu , Dnieprodzier┼╝y┼äska.

• 14-16 maja 1999 roku lubelski klub i ówczesny gubernator polskiego dystryktu Rotary red. Alojzy Leszek Gzella, wywodz─ůcy si─Ö z lubelskiego klubu, byli gospodarzami Konferencji i Zgromadzenia Dystryktu 2230, które odby┼éy si─Ö w D─ůbrowicy ko┼éo Lublina. Go┼Ťciem tego spotkania by┼é m.in. Robert Barth, prezydent Rotary Fundation.

• Bardzo aktywnie dzia┼éali cz┼éonkowie Lubelskiego Klubu Rotaria┼äskiego w Komitecie Polska-Francja (prof. Janusz Laskowski) i Komitecie Polska-Ukraina (Kazimierz Bryk). Profesor Janusz Laskowski czuwa┼é jako prezydent Sekcji Polskiej Komitetu Polska-Francja nad realizacj─ů wielu akcji i grantów na rzecz polskich placówek.

• Uzyskano m.in. kwot─Ö 2250 dolarów na zakup sprz─Ötu komputerowego ze specjaln─ů klawiatur─ů dla dzieci niewidomych i s┼éabo widz─ůcych w Lublinie.

• We wspó┼épracy z klubami pó┼énocnej Francji oraz Klubem Rotary-Centrum zrealizowano grant dla dzieci niepe┼énosprawnych.

• 74 tysi─ůce franków francuskich przekazano Towarzystwu Muzycznemu im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie na Szko┼é─Ö Muzyczn─ů im. Paula Harrisa, w której bezp┼éatnie ucz─ů si─Ö dzieci specjalnej troski.

• 90 tys. dolarów przekazano na zakup sprz─Ötu dla Kliniki Ortopedii Dzieci─Öcej w Szczecinie,

• znaczne kwoty na organizacj─Ö letnich obozów dla dzieci z innych krajów w Polsce. Warto wspomnie─ç o obozie 22-osobowej grupy skautów francuskich w Momotach ko┼éo Janowa Lubelskiego w lipcu 1998 roku.

• W czasie wakacji 1997 roku z kolei Lubelski Klub Rotaria┼äski zorganizowa┼é wyjazd replicas relojes kilkunastu licealistów z Lublina do Mailling ko┼éo Londynu, gdzie pracowali oni i opiekowali si─Ö pensjonariuszami Domu dla Dzieci Upo┼Ťledzonych umys┼éowo, a w czasie wolnym zwiedzali brytyjsk─ů stolic─Ö (zajmowali si─Ö tym wyjazdem g┼éównie prof. Jerzy Horty┼äski i Ryszard Polikowski).

• W pa┼║dzierniku 2000 roku obchodzono 10-lecie lubelskiego klubu, odby┼éa si─Ö z tej okazji w sali konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego specjalna sesja i spotkanie rotarian. Ukaza┼éa si─Ö te┼╝ wtedy pod redakcj─ů Andrzeja Zdunka ksi─ů┼╝ka 10 lat pierwszego Klubu Rotary w Lublinie 1990-2000, w której zamieszczono m.in. relacje jedenastu prezydentów klubu oraz wspomnienia prof. Grzegorza Leopolda Seidlera pt. Co mog─Ö powiedzie─ç o sobie? W 85 rocznic─Ö urodzin, a tak┼╝e kilka innych tekstów.

• Lubelski Klub Rotaria┼äski czynnie w┼é─ůcza┼é si─Ö w szereg przedsi─Öwzi─Ö─ç, które podejmowane by┼éy przez wszystkie lubelskie kluby. Kwot─ů 3 tys. z┼éotych dofinansowano np. II Mi─Ödzynarodowy Konkurs Muzyczny dla Niewidomych im. Ignacego Jana Paderewskiego.

• Wielokrotnie przekazywano kilkusetz┼éotowe lub kilkutysi─Öczne kwoty dla Bractwa Mi┼éosierdzia ┼Ťw. Brata Alberta, Szko┼éy Muzycznej dla Dzieci Niepe┼énosprawnych im. Paula Harrisa, Hospicjum Dobrego Samarytanina, dla Domu Samotnej Matki,

• wykonanie remontu mieszkania przy ul. Sierpi┼äskiego w Lublinie, w którym zamieszka┼éa matka samotnie wychowuj─ůca trójk─Ö dzieci,

• zakup bie┼╝ni treningowej dla o┼Ťrodka rehabilitacji dzieci niepe┼énosprawnych fizycznie.

• Organizowano przy wspó┼éudziale Agencji „Max Media Art" koncert charytatywny dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i M┼éodzie┼╝y Niepe┼énosprawnej Ruchowo w Lublinie . Koncert kabaretów „Ani Mru Mru" i „Smile" przyniós┼é kwot─Ö 32 tys. z┼éotych

• Koncert dla dzieci z Gruzji (zajmowali si─Ö tym g┼éównie Piotr ┼üopaty┼äski i Waldemar ┼Üwi─ůtkowski),

• Z inicjatywy prof. Janusza Laskowskiego i rotarian francuskich zrealizowano grant na rzecz akcji prowadzonej przez „Caritas" z Che┼éma wspieraj─ůc go kwot─ů 9 tys. dolarów.

• Dzi─Öki inicjatywie szwedzkiego rotarianina Sigmunda Lisiecke, którego firma przekaza┼éa nieodp┼éatnie 361 „chodzików" dla osób niepe┼énosprawnych o warto┼Ťci ok.150 tys. z┼éotych, udost─Öpniono ten sprz─Öt m.in. pensjonariuszom Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Prawos┼éawnego Domu Opieki Spo┼éecznej Diecezji Lubelsko-Che┼émskiej, Stowarzyszeniu Dzieci i M┼éodzie┼╝y Niepe┼énosprawnej Ruchowo i wielu osobom indywidualnym (zajmowali si─Ö tym z ramienia klubu m.in. Waldemar ┼Üwi─ůtkowski, Piotr ┼üopaty┼äski, Wincenty Kurczuk, Micha┼é Kurczuk, Marek Doma┼äski i Andrzej Ro┼╝ek).


W ostatnich latach ciekaw─ů i rokuj─ůc─ů szerokie mo┼╝liwo┼Ťci kontaktów rotaria┼äskich jest RIC - Rotary International Clubsmeeting. Jest to wewn─Ötrzne stowarzyszenie zrzeszaj─ůce sze┼Ť─ç klubów rotaria┼äskich. O jego stworzeniu zadecydowa┼éo porozumienie klubów z Belgii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Dzia┼éa od 5 czerwca 2004 roku. Nale┼╝y do niego równie┼╝ Lubelski Klub Rotaria┼äski. G┼éównym celem jest zawi─ůzywanie trwa┼éych przyja┼║ni oraz wspieranie wspólnych przedsi─Öwzi─Ö─ç spo┼éecznych. Spotkania wszystkich klubów odbywaj─ů si─Ö raz w roku. Ich gospodarzami s─ů kolejno poszczególne kluby. W Lublinie RIC odby┼é si─Ö w dniach 5-7 czerwca 2009 roku (stron─ů organizacyjna i merytoryczn─ů zajmowali si─Ö m.in. Waldemar ┼Üwi─ůtkowski, Piotr ┼üopaty┼äski i Andrzej Kurowski).

 

Opracował Andrzej Zdunek

 
Lublin, 5 listopada 2010 roku

 

 
Os├│b On-line: 1
Licznik odwiedzin: 53698
Dzisiaj stron─Ö odwiedzi┼éo: 169 os├│b
Wczoraj stron─Ö odwiedzi┼éo: 281 os├│b
 
 
 
Rotary Lublin 2010. All rights reserved. Design by ArtWebStudio